Så här såg det ut på den aktuella tomten 2015. Trots viten mot ägaren, har den inte städats. Foto:

Skrotbilsägare hotas av ytterligare vite

Katrineholm

En fastighetsägare som i många år haft skrotbilar på sin tomt hotas nu återigen av vite. Trots upprepade krav på att städa på tomten, har fastighetsägaren inte forslat bort bilarna.

Kuriren har tidigare skrivit om ärendet, som rör en tomt i en kransort i Katrineholms kommun. Kommunen har förelagt mannen att flytta bilar från tomten, vilket dock inte har skett. Vid en inspektion från kommunen i höstas, visade det sig att flera bilar som enligt ett föreläggande från våren 2015 skulle ha forslats bort, fortfarande stod kvar på tomten.

Nu har kommunens bygg- och miljönämnd ansökt hos mark- och miljönämnden om att ett vite på 10 000 kronor ska dömas ut för mannen. Nämnden konstaterar i sitt beslut att mannen inte följt det tidigare förläggandet. Tvärtom har ytterligare bilar tillkommit på tomten.

Kommunen har redan tidigare ansökt hos domstolen om att viten ska dömas ut på liknande sätt. Den nu aktuella ansökan gäller för oktober 2017.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunMiljö
Relaterat