Christoffer Öqvist och Birgitta Carlheim-Gyllensköld i Moderaternas valstuga på Stortorget. Foto:

"Skolresultaten är inte vad de borde"

Katrineholm

Fler undervisningstimmar, kortare köer till ungdomspsykiatrin och en upprustning av Nyhemshallen. Det är några av löftena som Moderaterna i Katrineholm ger inför valet.

– Skolresultaten är inte vad de borde vara. Eftersom övning ger färdighet vill vi öka antalet undervisningstimmar i skolan, säger Christoffer Öqvist, ordförande för Moderaterna i Katrineholm.

Skolan måste ge eleverna i grundskolan minst 6890 och max 7490 undervisningstimmar per år, enligt Skolverkets bestämmelser. I kommunen får eleverna 6890 timmar per år.

– Vi vill stegvis öka till Skolvets maxtak, säger Christoffer Öqvist.

För att lärarna ska få mer tid till undervisning ska deras administrativa börda lättas.

– Det behöver inte vara lärarna som rapporterar allt själva, det kan vara annan personal, säger Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), kandidat till kommunfullmäktige.

Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar i hela landet.

– Det är stort tryck på ungdomspsykiatrin i Sörmland och de långa köerna är under all kritik, säger Christoffer Öqvist.

För att minska köerna, och underlätta för familjer i kommunen, vill Moderaterna öppna en ungdomspsykiatrisk mottagning i Katrineholm.

– Tidigare har det funnits en bra mottagning här på Kullbergska och den vill vi öppna. Även om vi verkar inom kommunen kan vi påverka beslut i landstinget, säger Birgitta Carlheim-Gyllensköld.

Moderaterna vill också rusta upp Nyhemshallen.

– Föreningar har framfört önskemål om att den ska rustas upp. Det är bra om den får ett lyft eftersom den fungerar som en mötesplats för unga med olika ursprung, säger Birgitta Carlheim-Gyllensköld.

Bland de 65 punkterna i valprogrammet finns ett löfte om att eleverna i friskolorna också ska få skolskjuts. Det fann med även förra valperioden.

– Vi har uppfyllt 70 till 75 procent av de vallöften vi hade för fyra år sedan. Det är bra med tanke på att vi är mindre än Socialdemokraterna, säger Christoffer Öqvist.

En fördel med att ingå i den styrande majoriteten är möjligheten att diskutera med Socialdemokraterna, tycker de.

Det här vill M också

Lätta på strandskyddet.

Solcellsrådgivning vid bygglov.

Alla kommunanställda ska erbjudas heltid.

Bättre belysning och mer kameraövervakning utomhus.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018Katrineholms kommunModeraterna
Relaterat