"Skarakannibalens" ansökan avslås

Katrineholm

Kammarrätten har avslagit den så kallade "Skarakannibalen" ansökan om att den fortsatta vården av honom vid Karsudden ska upphöra.

Mannen skriver i sin ansökan att han är medicinskt färdigbehandlad och att hans psykiska tillstånd är så stabilt att vården kan avslutas.

Förvaltningsrätten avslog hans ansökan i början av mars. Rätten menade då att trots att den psykiatriska diagnosen har modifierats så menar chefsöverläkaren och rättens sakkunnige läkare att han fortfarande lider av den psykiska störning som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning. Förvaltningsrätten fann inga skäl att frångå läkarnas bedömningar.

Så gör inte heller kammarrätten. Den instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför mannens överklagan.

Det var i november 2010 som mannen själv larmade polis till sin bostad i Skara, efter att ha bragt sin flickvän om livet, och sedan ätit delar av hennes kropp. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Karsuddens sjukhusmord
Relaterat