Efter påtryckningar från länsstyrelsen har kommunen nu tagit bort ett par våningar på den planerade fastigheten i kvarteret Alen. Foto:

Sjuvåningshus är nere på fem våningar

Katrineholm

Det nya planerade sjuvåningshuset bakom gamla tingshuset på Norr är nu nere på fem våningar. Detta efter påtryckningar från länsstyrelsen, som helst inte vill se mer än ett trevåningshus på platsen.

Det så kallade planförslaget har varit ute på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under hösten.

Länsstyrelsen säger att den inte kan utesluta att uppförandet av en byggnad i sju våningar kan riskera att påtagligt skada riksintresset.

Den nya byggnaden kommer att bli synlig från flera håll vilket gör att det ställs höga krav på den, menar länsstyrelsen. De anser vidare att kyrkan tillhör de byggnader som är bevarade från etableringstiden, Kyrkan bör därför tillåtas dominera i höjd inom området.

— Länsstyrelsen verkar tycka att utvecklingen runt järnvägsstationen är viktig men den får tydligen inte fortsätta. Det här blir skevt, länsstyrelsen vill att folk ska ha någonstans att bo och man vill att kommunerna i länet bygger, men tydligen inte just där. Det blir jättefånigt, säger Martin Edgélius (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna den upprättade samrådsredogörelsen.

Höjden på den nya fastigheten har också setts över. Enligt Martin Edgélius är det planerade flerfamiljshuset nu fem våningar högt

Nämnden har vidare beslutat att ställa ut förslaget till den nya detaljplanen för granskning.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholm NorrBostadBygg
Relaterat