Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Olovsson, ordförande i arbetarkommunen Katrineholm. Foto:

S lovar 20 nya förskoleavdelningar och ett grepp om välfärden

Katrineholm

Minst 20 nya förskoleavdelningar, två nya skolor, ett nytt äldreboende och ett nytt trygghetsboende. Socialdemokraterna lovar att ta ett helhetsgrepp om välfärden.

På gräsmattan utanför Tallåsskolan, med servicehuset Igelkotten i bakgrunden presenterade i dag Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Olovsson, ordförande i arbetarkommunen Katrineholm sitt valprogram inför valet 2018.

På det som i dag är en parkering vid Igelkotten ska det nya trygghetsboendet med ett 30-tal lägenheter byggas. Här ska till skillnad från andra liknande boenden, inga biståndsbedömningar göras.

– Här kommer äldst gå först, säger Göran Dahlström.

Han knackar lätt på broschyren som presenterar valprogrammet för 2018 och säger att innehållet grundar sig på vad katrineholmarna vill. Partiet har kommuninvånarnas förtroende, det känner Göran Dahlström sig säker på.

– Det känns väldigt bra ja, det uppstår ibland problem såklart, som kring hemtjänsten, då måste vi lösa det. Jag känner ett väldigt förtroende på det sättet.

Fredrik Olovsson instämmer:

– Vi har knackat mycket dörr och träffat många och känner att människor litar på oss och att vi kan ta tag i saker. Vi utvecklas starkt som kommun men vi är inte nöjda med det, utan ska fortsätta utveckla och förstärka skolan, förskolan och äldreomsorgen. Samtidigt behövs fler jobb och nya bostäder.

Den största utmaningen för nästa mandatperiod tror Göran Dahlström blir rekrytering av personal.

– Det handlar både om att ersätta de som går i pension och hitta ny personal till nya verksamheter. Det är en utveckling i hela landet och en utmaning som kommer bli tuff i alla kommuner.

Det finns beredskap för 70 nya förskoleavdelningar, men minst 20 ska byggas under nästa period, säger Göran Dahlström och förtydligar:

– Det innebär att vi har gjort en genomlysning och vet var det går att bygga fler, om det behövs.

Socialdemokraterna prioriterar också trygghetsfrågan, säger Göran Dahlström.

– När det gäller hot, våld och brott, då är vi kompromisslösa.

Förutom en satsning på 50 miljoner kronor på fiberbaserat bredband i hela kommunen, lyfter Göran Dahlström och Fredrik Olovsson också fram klimatsatsningen där kommunen ska sexdubbla produktionen av solenergi.

Det pratas mycket i dag om att det här valet kommer bli ett värderingsval, och inte ett val om sakfrågor. Hur tänker ni kring det?

– Vi känner styrka om vi utgår från värderingar, vi står för ett tryggt och starkt samhälle. Vi kommer också med konkreta förslag, säger Fredrik Olovsson.

Kommer hemtjänstfrågan bli stor i valet?

– Andra partier kan förstora den frågan, vår uppgift är att lösa den. Man kan skriva insändare, men vi har en kommun att sköta. Och det kommer att visa sig om några veckor att det löser sig bra, det var bra att vi fick lyse på den här frågan i politiken, säger Göran Dahlström.

Det här vill S i Katrineholm

Beredskap ska finnas för att anställa kommunala poliser om det ges laglig möjlighet. Annars kan det bli fråga om ordningsvakter.

Åtgärda äldre belysning och komplettera i områden som upplevs som mörka och otrygga.

Fortsätta rusta upp Lokstallsområdet för aktivitet, kultur och möten.

Bygga två nya idrottshallar och utegym i alla kranskommuner och stadsdelar.

Rusta upp Jordvallstorp för dagläger och fester.

Anställa hundratals nya medarbetare kommande år för att förstärka personaltätheten , ge ökat stöd i hemtjänsten och bemanna fler demensavdelningar.

Öppna och bemanna ett nytt äldreboende. Bygga ett nytt trygghetsboende.

Bygga fiberbaserad bredband i hela kommunen till 2020, en satsning på 50 miljoner kronor.

Nytt parkeringsgarage vid tågstationen.

Bygga två nya skolor och minst 20 nya förskoleavdelningar, anställa fler förskollärare och barnskötare.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Fredrik OlovssonGöran DahlströmFörskolaPolitikPolitikerVal 2018skola och utbildning Äldreomsorg
Relaterat