Restaurang får betala 12 500 kronor

Katrineholm

En restaurang i centrala Katrineholm använde ett kassaregister som inte var anmält till Skatteverket och döms att betala en kontrollavgift.

Det var i mars 2017 som Skatteverket beslutade att ta ut en kontrollavgift på 12 500 kronor av restaurangrörelsen, då bolaget hade använt ett kassaregister som inte var anmält till Skatteverket. Restaurangbolagets ombud överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet skulle undanröjas då bolaget hade börjat använda sitt nya kassaregister dagen innan det oanmälda besöket i november 2016. Skatteverket omprövade beslutet, men ansåg att bytet av kassaregister inte hade gått till på rätt sätt.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att det inte är bevisat att kassasystemet byttes dagen innan Skatteverkets påhälsning och att det är upp till bolaget att bevisa att det stämmer. Bolagets enda styrelseledamot har lämnat ett intyg från bolagets ombud i målet.

Då ombudet är son till bolagets enda styrelseledamot anser inte Skatteverket att det styrker att bytet har gjorts dagen innan deras besök.

Förvaltningsrätten instämmer i den bedömningen och bedömer att Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmEkonomi/Företagrestaurangerskatter
Relaterat