Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson påpekade att allmänhetens fråga inte är ett forum för politisk debatt.

Regler för frågan tarvade flera svar

Katrineholm

Det kan vara svårt både att hitta och förstå kommunens regler för allmänhetens fråga i fullmäktige. Nu finns anledning till ett förtydligande.

Det medgav Torgerd Jansson (S), kommunfullmäktiges ordförande, när frågan om reglerna kom upp i just en allmänhetens fråga vid fullmäktiges sammanträde i måndags.

Den var väckt av Morten Källström, Julita. Han ville veta på vilken eller vilka grunder som presidiet gick in och avbröt replikskiftet när han vid januarimötet dryftade en fråga om trafiksäkerheten på väg 56.

Källström uppfattade det som att han avbröts på felaktiga grunder, då de 30 minuter som finns avsatta till allmänhetens fråga inte hade gått ut.

– Ni pratar så ofta om demokratin och att ni vill ha medborgarna med. Men det finns ingenting på hemsidan som förklarar ordentligt hur en allmänhetens fråga ska gå till, sa Källström till Jansson.

Presidiets ordförande gav honom en smula rätt.

– Under behandlingen av den här frågan har vi kommit fram till att det verkar klokt att ta fram ett lättillgängligt dokument om allmänhetens fråga och som därmed gör att vi inte behöver hamna i missförstånd om vad som gäller.

Källström fick sedan en utförlig beskrivning av vad fullmäktiges arbetsordning har att säga.

Till skillnad mot medborgarna i exempelvis Vingåker, har allmänheten i Katrineholms kommun ingen rätt att väcka medborgarförslag.

En allmänhetens fråga får bara ställas för att inhämta upplysningar i sak. Någon debatt får inte föras.

– Den är förbehållen dem som är valda ledamöter eller ersättare i fullmäktige. Nu när du har avgått som ledamot för SD har du inte längre möjligheten att debattera på det sättet, påpekade Jansson för Källström.

Allmänhetens fråga ska lämnas in skriftligt och behandlas innan fullmäktiges överläggningar börjar.

Den ska besvaras av den politiker den är ställd till och bestå av max två frågor. Finns där fler skriftliga frågor, kan presidiet medge att dessa får ställas – om tid finns.

– Det är alltså ingen rättighet utan en möjlighet, förtydligade Jansson.

Källström krävde ytterligare ett förtydligande: i reglerna står att endast frågeställaren och den som svarar får delta i "överläggningen".

– Vad menar ni? Hur ska jag delta i en överläggning om jag inte får ge replik?

– Man har rätt att begära ett förtydligande av svaret, förtydligade Jansson.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmDemokratiKommunalpolitik
Relaterat