Ransonering av smör ska införas

Kuriren för 100 år sedan

Smörransonering kommer att införas i Katrineholm. Livsmedelsnämnden kommer fortast möjligt, troligen redan i nästa vecka, att utdela kort för inköpen. Hur stor ransonen blir kan ej bestämmas på förhand, utan är beroende av tillförseln.

Elektricitetspriset i Vingåker skall nu höjas till 45 öre per kilowatt.

Befrielse från värnpliktsböter har av länsstyrelsen beviljats bland andra Karl Axel Larsson från Häringe, Sköldinge.

Mogna jordgubbar plockades den 5 nov. hos S. A. Magnusson i Flen. Den milda hösten har lockat fram mycken växtlighet, men att så sent som inne i november skörda jordgubbar torde väl ändå få räknas till de verkliga sällsyntheterna.

Världskriget. Norska ångarna Lyra och Gille samt amerikanske patrullbåten Alcedo ha sänkts av tyskarna. De norska besättningarna äro räddade medan 21 av amerikanarna saknas.

ANNONS: Ett välmöblerat rum uthyres till en bättre herre. Katrineh.-Kuriren anvisar

Varjehanda. Skolflickor emellan.

— Gustav har skrivit en dikt till mej, du!

— Det var väl ingenting. Min Otto har börjat raka sej, han!

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årHistorianostalgi
Relaterat