Plotter och onödigheter i fartplanen

Katrineholm

Förslaget om sänkta hastigheter inom kransorterna har varit på remiss. Hos Trafikverket blev det tvärnit.

Kommunens syfte med planen är att använda den i utvecklingen av trafiksystemet för att nå de transportpolitiska målen. Förslaget har tagits fram med metoden Rätt fart i staden.

Nationellt pågår sedan tio år en översyn för att anpassa trafiken till staden i stället för tvärtom. Fartgränserna 50, 70 och 90 km/h ska fasas ut till förmån för 40, 60 och 80.

I förslaget till hastighetsplan för Katrineholms kransort sänks hastigheterna inom de nuvarande tättbebyggda områdena från 50 till 40 km/h. Orterna som avses är Valla, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö, Björkvik, Äsköping och Bie.

På några håll föreslås därtill sänkningar från 70 till 60 utanför tättbebyggt område. Det gäller exempelvis väg 546 öster om 55:an i Strångsjö, vägen mellan Äsköping och Julita kyrka och den västra infarten till Valla.

Trafikverket ser inget skäl till någon av de föreslagna förändringarna. På i stort sett alla gator som föreslås en 40-gräns finns belysning, acceptabel vägbredd, förhållandevis bra sikt, ibland även övergångsställen, separerade GC-vägar och fartdämpande hinder. Vissa delar av förslaget uppfattas av väghållningsmyndigheten som "plottriga".

Synpunkterna kokar ner till att trafikförhållandena och -miljöerna i de sju orterna inte avviker från vad som är normalt i tättbebyggt område. Därför anser Trafikverket att bashastigheten 50 ska behållas.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketBieBjörkvikForssjöJulitaKatrineholmSköldingeStrångsjöVallaTrafik
Relaterat