Flera brister upptäcktes vid en inspektion av en pizzeria i Katrineholm. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto:

Pizzeria får anmärkning för varm kyl

Katrineholm

En restaurang i Katrineholm har fått ett föreläggande från kommunen efter att flera brister i livsmedelshanteringen uppdagats.

Det var i samband med en kontroll av en av samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer som flera brister upptäcktes på restaurangen. Skärbrädor var slitna, vilket ökar risken för att bakterier får fäste, och det fanns en springa under en dörr, något som skulle kunna leda till att skadedjur tar sig in i lokalerna.

Dessutom upptäcktes det att det var för varmt i restaurangens kylrum. För hög temperatur ökar risken för att mikroorganismer växer till sig i livsmedlen. Det kunde också konstateras att några ur personalen inte kände till vilken temperatur som ska hållas i kylförvaringen.

Kommunen har nu förelagt restaurangen att vidta en rad åtgärder. Sliten utrustning måste kasseras, dörren tätas, rutiner för rengöring förbättras och temperaturen i kylförvarningen sänkas. Dessutom ska personalen informeras om vilken temperatur som gäller för kylvarorna.

Pizzeria får anmärkning för varm kyl

Restaurangen måste åtgärda flera brister efter inspektion av kommunen.

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmLivsmedel