Lars F Eriksson, Margareta Ringmar, Joha Frondelius, kandiderar i kyrkovalet för politiskt obundna Kyrkans vänner. "Jag är glad över den stora gemenskap som kyrkan erbjuder", säger Margareta Ringmar. Foto:

Partiboken har ingen plats i kyrkan

Katrineholm
annons

Kyrkans vänner vill att verksamheter för barn ska prioriteras och frigöra kyrkan från allt partipolitiskt inflytande.

Det är en glad och lättsam trio som samlas vid flygeln i Katrineholms kyrka. Joha Frondelius fingrar börjar vant röra sig över flygelns tangenter, han spelar "Jesus is the answer for the world today" för Margareta Ringmar och Lars F Eriksson som alla kandiderar i kyrkovalet för Kyrkans vänner.

– Kyrkomusiker och körer är viktiga i församlingslivet. Möt upp i sången och musiken, förut fanns den i frikyrkan men nu finns den i Svenska kyrkan, säger Joha Frondelius.

Kyrkans vänner bildades för åtta år sedan och har som mål att frigöra kyrkans styrning från allt partipolitiskt inflytande. De påpekar att den Svenska kyrkans kyrkoordning förutsätter att de som företräder kyrkan delar den kristna tron och ett kristet liv.

– Politiken har alltid en egen agenda. Den agendan ändras efter vad som händer i samhället. Kyrkan måste stå stadigt oavsett om det blåser höger eller vänstervindar, säger Joha Frondelius.

– Intresset för kyrkan måste vara det avgörande, inte partipolitik, säger Lars F Eriksson.

Margareta Rigmor menar att de flesta vill väl men att många som kandiderar inte pratar om evangeliet. Hon tycker också det är viktigt att partiboken inte kommer fram i kyrkan.

– En öppen kyrka som vi alla pratar om är inget svårt, det är vad som möter oss där inne som är det viktiga, säger Margareta Ringmar.

Joha Frondelius, som är gruppledare för kristdemokraterna i kommunfullmäktige, säger att han går in i det här med helt andra ambitioner och inte som en kristdemokrat.

– Jag har lämnat politiken i det här uppdragen och står med båda fötterna i kyrkan och menar att en sann kristendom kommer från bibeln och inte politiken, säger Joha Frondelius.

Ett problem de flesta ser som kandiderar i kyrkovalet är hur man ska få fler människor delaktiga i kyrkan och dess aktiviteter. Kyrkans vänner vill att verksamheter som riktas mot barn ska prioriteras samtidigt som de vill nå fler människor genom att uppmuntra frivilliga insatser.

– Till kyrkans öppna förskola skulle det kunna komma många fler, det är en dörr öppen för barn och föräldrar, som borde prioriteras säger Lars F Eriksson.

– Det svåra är att få folk att arbeta ideellt och det gäller inte bara i kyrkan utan i hela samhället, säger Joha Frondelius.

Margareta Ringmar avlutar med att påpeka att kyrkan måste bli bättre och synliga, om präster skulle synas i fler sammanhang kanske fler bli nyfikna.

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner i Katrineholmsbygdens församling är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp

Bildades för åtta år sedan

Kandiderar med totalt 30 kandidater, 13 kvinnor och 17 män.

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanKatrineholms kommun
annons

Mest delat denna vecka