Österåker vill inte bidra till järnväg Katrineholm-Köping

Kuriren för 100 år sedan

Det nya året inringdes från Katrineholms kyrktorn. Ringningen pågick i omkring 10 minuter och åhördes i den stilla natten av mycket folk. I olika lokaler voro nyårsvakor anordnade och i allmänhet fulltaligt besökta.

Katrineholms stads folkmängd vid årsskiftet utgjorde 7,550 personer, vilket innebär en ökning under året med 933 personer, varav största ökningen kommer på männen med siffran 520.

Övriga sörmländska städers folkmängd vid årsskiftet uppgår till följande siffror: Nyköping 11,397, Eskilstuna 30,498, Torshälla 1,931, Strängnäs 3,863, Trosa 874.

Katrineholms-Kurirens prenumerationspriser: Helt år 5 kr.; halvt år 2 kr. 50 öre; kvartal 1 kr. 25 öre; månad 60 öre. Vid hemkörning inom Katrineholm dessutom 1 kr. pr år.

Järnvägen Katrineholm-Köping fick intet förord på Österåkers kommunalstämma den 28 december. Man framhöll att avståndet till den närmaste stationen å den nya banan vore allt för stort för att kommunen skulle teckna begärda 50,000 kr., och för övrigt hade en god del av socknen att vänta bättre och genare förbindelse med Vingåker, om den föreslagna nya landsvägen dit kommer till utförande.

Den danske flygaren Kofoed-Jensen har satt ett nytt skandinaviskt rekord genom att flyga på en höjd av 5,000 meter.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm100 årnostalgi
Relaterat