I samband med bostadsbygget i kvarteret Havsörnen, vid Ringvägen, sprängs det – något som oroar närboende. Foto:

Oro för att husen ta ska skada av sprängningar i Laggarhult

Katrineholm

Boende i Laggarhult oroar sig för att deras hus kan ta skada på grund av de sprängningar som görs i området. Men enligt kommunen ska det inte finnas någon sådan fara.

I samband med byggnationerna i kvarteret Havsörnen, i Laggarhult i östra Katrineholm, genomförs sprängningar. Arbetena har lett till oro hos en del fastighetsägare i området, som menar att deras hus tagit skada.

På kommunens samhällsbyggnadsförvaltning förstår man oron. De som bor i området kan känna skakningar i samband med att det sprängs.

Men kommunen menar samtidigt att husen knappast kan ta skada av sprängningarna.

– Det ska inte kunna bli några sprickor i husen med de värden vi håller oss till, säger Johnny Ljung, infrastrukturchef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att vara på den säkra sidan har kommunen besiktigat ett 40-tal hus i området innan sprängningarna påbörjades. Dessutom har vibrationsmätare satts upp på utvalda fastigheter för att bevaka arbetet. Husen kommer att besiktigas på nytt när sprängningsarbetena har avslutats. Om skador trots allt skulle ha uppstått, ska dessa kunna upptäckas, är tanken.

Redan nu medan sprängningsarbetet ännu pågår har kommunen kontakt med dem som hör av sig och är oroliga för att deras hus tagit skada, säger Johnny Ljung.

– Vi försöker ha bra en dialog, säger han.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunKatrineholmByggnation
Relaterat