Foto:

Nytt höghus planeras på Öster

Katrineholm

Ett nytt sjuvåningshus kan bli verklighet på Öster, vid Trädgårdsgatan. En detaljplan för området finns nu utställd för granskning.

Nya bostadshus kan snart börja byggas i kvarteret Vitsippan, vid Trädgårdsgatan och Malmgatan. Åtminstone om den detaljplan som tagits fram för området och som nu finns utställd för granskning antas som planerat.

I dag finns det så kallade "Taxihuset" och en parkering på den aktuella tomten, och för att kunna genomföra nybyggnationerna föreslås den befintliga byggnaden rivas.

Två större hus, som byggs samman genom en lägre del, föreslås i detaljplanen. Byggnaderna ska följa Trädgårds- respektive Malmgatan. Sjuvåningshuset ska enligt förslaget ligga längs Trädgårdsgatan, medan byggnaden längs Malmgatan blir lägre. Sjuvåningshuset blir lika högt som de punkthus som ligger intill.

Sammanlagt kan mellan 50 och 80 lägenheter skapas i de nya byggnaderna, enligt detaljplanen – allt beroende på hus stora lägenheterna blir.

Marken där nybygget planeras ägs i dag av Katrineholms kommun och av det kommunala fastighetsbolaget KFAB. Det är också KFAB som ska genomföra planen – och det planeras ske relativt snabbt. Genomförandetiden för planen föreslås bli fem år.

I en tidigare version av denna artikel hävdades att detaljplanen var ute på samråd. Det har den redan varit. Den är nu på granskning. Vi ber om ursäkt för den tidigare felaktigheten.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

KFABKatrineholmByggnation
Relaterat