Räddningschef Mattias Gårdholt tycker att det känns tryggt att VSR kommer att ingå i RTÖG:s ledningssystem. "Vi kommer att få en helt annan möjlighet till förstärkning och vi kan få hit styrkor från de övriga sju kommuner som ingår i samarbetet".

Nytt avtal ska trygga insatser

Katrineholm

Under tisdagen tecknade Västra Sörmlands räddningstjänst ett avtal som kommer att effektivisera ledningsarbetet vid komplicerade räddningsinsatser.

Från och med den 1 april 2019 kommer Västra Sörmlands räddningstjänst, VSR, att ingå i det ledningssystem som Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) ansvarar för. Deras räddningscentral hanterar larmen för sju kommuner och 25 olika räddningsstationer.

Avtalet undertecknades under tisdagen och innebär att VSR kommer att få hjälp av RTÖG, framför allt vid större räddningsinsatser.

VSR:s räddningschef Mattias Gårdholt säger att det är viktigt för mindre förbund att samarbeta. Inte minst i kölvattnet av de senaste årens stora skogsbränder i Sverige där utvärderingar visat att det har brustit i arbetsledning och att förstärkning har kallats in för sent.

– Det här känns tryggt för mig som räddningschef med ansvar över den yttre verksamheten. Vi kommer att få en helt annan möjlighet till förstärkning och vi kan få hit styrkor från de övriga sju kommuner som ingår i samarbetet, säger han.

På larmcentralen i Linköping finns ett inre befäl som dygnet runt stöttar alla olika insatser. Gårdholt förklarar att om en av VSR:s deltidsstyrkor åker ut på exempelvis en vattenskada, kan det inre befälet serva brandmännen på plats med detaljerad information.

Även i fortsättningen kommer SOS Alarm i Norrköping att larma ut VSR, men sedan kommer RTÖG:s larmcentral i Linköping att ta över.

Mattias Gårdholt förklarar att det kommer att innebära en förstärkning i ledningsarbetet vid allvarligare incidenter.

– Vi kommer att få högre kompetens och större uthållighet vid stora insatser. Större insatser kommer att ledas på plats av en insatschef från RTÖG och den här tjänsten har vi inte haft tidigare i vårt förbund.

Ledningsarbetet är indelat i fyra nivåer beroende på hur allvarlig händelsen är. Mindre insatser som till exempel containerbränder kommer även i fortsättningen att ledas av VSR:s styrkeledare och något större insatser som exempelvis en villabrand kommer att ledas av yttre befäl från VSR.

Mattias Gårdholt förklarar att ledningen vid allvarliga och komplexa incidenter kommer att tas över av RTÖG. Det kan handla om storbränder, explosioner eller bombhot.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenVästra Sörmlands räddningstjänstKatrineholm
Relaterat