• Här ses entrén till det nya äldreboendet, med glasgången till vänster. Förhoppningsvis ska de första boende kunna flytta in i början av 2020. Skissen är lånad av KFAB
  • Så här kan ett gemensamt utrymme se ut på det nya äldreboendet.
  • Det nya äldreboendet ska ligga i anslutning till Strandgården.
  • Under onsdagen tryckte Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Fredrik Olovsson (S), ordförande i Katrineholms fastighets AB på startknappen. Nu är det dags för upphandling. Foto:
  • Fasad på baksidan.
  • Det nya äldreboendet ska ligga i anslutning till Strandgården. Foto:
1/

Nytt äldreboende ska rymma 96 lägenheter

Katrineholm

En viktig investering för att erbjuda trygghet åt äldre i flera decennier. Så beskriver Fredrik Olovsson (S), ordförande i KFAB, det nya äldreboende som ska byggas i Nävertorp. Nu är det dags för upphandling.

Fram till år 2020 behöver kommunen 60 nya äldreomsorgsplatser. Sedan kommer behovet att öka till drygt 100 platser, tio år senare.

— Vi bygger lite mer, lite före, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det är Strandgårdens äldreboende som ska byggas ut med 10.000 kvadratmeter. Utbyggnaden ska ge 96 nya lägenheter. De nya lägenheterna blir ettor på 35 kvadratmeter. På Strandsgården finns det 56 lägenheter i dag. Det befintliga huset ska bindas samma med det nya med en glasgång.

Den nya utbyggnaden blir också Y-formad för att personalen lätt ska kunna ha överblick över alla avdelningar på samma våning. Modern teknik kommer också att bidra till att skapa trygghet. Det kan till exempel handla om dämpad belysning med ljusstyrka som höjs om någon lämnar sin lägenhet.

Det är Katrineholms fastighets AB som fått uppdraget från kommunstyrelsen i Katrineholm att projektera, upphandla och bygga det nya äldreboendet.

— Nu är vi klara med vår del och redo att gå ut och upphandla det här, säger Fredrik Olovsson.

— Vi hoppas att det är många som är intresserade, att vi får bra priser och att det blir stor konkurrens. Det här är ju någonting som kommer att skapa jobb i Katrineholm under de kommande åren så det borde vara ett projekt som är attraktivt för många, fortsätter han.

Tanken är att skriva kontrakt i början av nästa år och sätta spaden i marken under våren. Förhoppningsvis ska det nya äldreboendet stå klart i slutet av 2019 för att tas i drift 2020.

Enligt Päivi Kabran som är verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen kommer det nya äldreboendet att behöva lika många nya medarbetare som boende.

— Vi tror att det här kan bli en väldigt attraktiv arbetsplats. Det är alltid roligt att vara med och starta någonting nytt, säger hon.

Nya äldreboendet

Här byggs ett fullskaligt kök med tillagning och en restaurang för 150 gäster.

På varje enhet finns plats för 12 boende. Här finns också matsal och dagrum.

Alla balkonger ska också vara tillräckligt stora för att alla boende på enheten ska rymmas på den, i rullstol.

På äldreboendet ska det också finnas en gästlägenhet, kiosk och kafé.

Det nya äldreboendet beräknas kosta en kvarts miljard.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmNävertorpByggnationÄldreboendeÄldreomsorg
Relaterat