Ulrika Knutsson är kurssamordnare för yrkesutbildningen för blivande elev- och lärarassistenter. Foto:

Ny yrkesutbildning vid Åsa folkhögskola

Sköldinge

I slutet av september startar en ettårig yrkesutbildning på folkhögskolan i Sköldinge för blivande elev- och lärarassistenter.

Den som omfattas av jobb- och utvecklingsgarantin får nu en ny möjlig väg ut på arbetsmarknaden genom yrkesutbildningen på Åsa folkhögskola. Den genomförs i samarbete med arbetsförmedlingarna i KFV-regionen och är ett led i statens extra satsning på utbildning inom bristyrken.

— De som kan söka är de som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna behöver inte ta CSN-lån eftersom de får ersättning från arbetsförmedlingen under studietiden, förklarar kurssamordnaren Ulrika Knutsson.

Hon är entusiastisk inför kursstarten och hoppas på många sökande till utbildningen.

— Jag känner själv att det är världens chans att komma ut på arbetsmarknaden. Det kräver förstås att man satsar och ställer upp på folkhögskolans pedagogik, men ger samtidigt en yrkesutbildning. Här får man en lika delar pedagogisk och praktisk utbildning. Om man exempelvis har en lärarutbildning från ett annat land kan det vara en väg in i svenska skolan, säger hon.

Det är via arbetsförmedlingen som deltagarna utses och under fredagen hålls ett informationsmöte på arbetsförmedlingen i Katrineholm. Ett krav för att kunna söka är att man lämnar ett utdrag ur belastningsregistret och har erfarenhet eller stort intresse för pedagogiskt arbete.

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har varit delaktig i utformningen av utbildningen och specialpedagogiska enheten utser handledare för de blivande praktikanterna. Bildningsförvaltningens verksamhetschef Helene Björkqvist ser positivt på att elev- och lärarassistenter kan få en grundläggande utbildning.

— För de elevassistenter vi har i våra verksamheter redan i dag har vi en utbildning som genomförs i vår egen regi i samarbete mellan Elevhälsan och Specialpedagogiska skolmyndigheten, förklarar hon.

Att halva utbildningsåret är arbetsplatsförlagd praktik är en stor fördel, anser Helene Björkqvist.

— Vi lär känna dem och de lär känna oss under sin utbildningstid, säger hon.

Yrkesutbildningen

Den ettåriga utbildningen omfattar 50 procent teoretiska studier och 50 procent arbetsplatsförlagd praktik.

Kursen är en utbildnings- och kompetenshöjande insats för människor som vill göra en insats i samhället och skolan.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmSköldingeUtbildningSkola
Relaterat