Hastigheten kan komma att sänkas i Katrineholm. "Huvudpoängen i planen är att den tillåtna hastigheten ska bestämmas av förutsättningar på varje enskild plats", säger Jennie Lind på samhällsbyggnadsförvaltningen. Foto:

Ny plan ska sänka hastigheten i centrum

Katrineholm
annons

Kommunen vill sänka hastigheten i centrala Katrineholm. 50 km/h ska bli 40 km/h om förslaget går igenom. Anledningen till förslaget är att öka trafiksäkerheten i kommunen.

Förslaget är framtaget i riktlinje med den nationellt fastslagna Nollvisionen som innebär att ingen människa ska behöva skadas allvarligt eller dö i trafiken.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som tagit fram ett förslag på hastighetsplan där det föreslås att hastigheterna i kommunen ska ändras till 40, 60 och 80 km/h.

Förslaget har varit uppe hos service- och tekniknämnden som föreslår att kommunfullmäktige ska anta hastighetsplanen.

— Förhoppningen är att planen ska hanteras i kommunfullmätige under senhösten 2017, säger Jennie Lind, utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Sedan 2008 har hastigheterna 50, 70 och 90 km/h börjat fasas ut i hela landet. De gamla hastigheterna ersätts i stället med 40, 60 och 80 km/h, i likhet med förslaget som har tagits fram för Katrineholms kommun.

— Tanken är att hastigheterna här ska samspela med resten av Sverige, säger Jennie Lind.

Exakt när man skulle kunna se de nya skyltarna i Katrineholm är än så länge osäkert.

— Det är en prioriterad åtgärd. Trivsel och trafiksäkerhet är alltid viktigt, så när vi har ett beslut vill vi såklart komma i gång så fort som möjligt, säger Jennie Lind.

Redan under trafikantveckan 2016 var kommunen ute och pratade med invånare om förslaget om hastighetsändringar.

— Många var intresserade av hur det skulle påverka och se ut i Katrineholm. Det är många som redan har sett de nya hastigheterna i andra kommuner och undrar såklart hur det ska bli här, säger Jennie Lind.

Om förslaget går igenom innebär det att hastigheter kan komma att ändras både i centrala Katrineholm och i kransorterna.

— Hastigheterna kommer att omvandlas beroende på gatans utformning och förutsättning. Vissa hastigheter kan bli oförändrade om vi ser att hastigheten som finns är passande, säger Jennie Lind.

Förslaget är på remiss till kommunens nämnder till slutet av september. Därefter ska förslaget hanteras i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

De nya hastigheterna

Om förslaget går i genom omvandlas vägar med 50 km/h till antingen 40 eller 60 km/h.

I tätbebyggt område får gatorna en sänkt hastighet till 40 km/h, medan vägnätet utanför tätbebyggt område kan höjas till 60 eller 80 km/h.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmKatrineholm CentrumBilarBiltrafikTrafik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka