Här byggs en ny gång- och cykelbana.

Ny cykelbana byggs utmed Kungsgatan

Katrineholm
annons

Under tisdagen stängdes ena körfältet av på Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Fredsgatan. Här ska det bli en ny gång- och cykelbana. Och så ska kommunen plantera träd där.

Under ombyggnaden kommer södergående trafik, från centrum och resecentrum, att ledas om via Köpmangatan, in bakom Lindengymnasiet och ut på Fredsgatan. Trafiken i norrgående riktning, det vill säga in mot centrum, får köra i det vänstra körfältet på Kungsgatan.

Här ska en ny gång- och cykelbana byggas.

— Det fattas en stump där för att komma ner till city, säger Hans Gahn på samhällsbyggnadsförvaltningen.

— Och så blir det lite mer grönt och fint där, fortsätter han.

Förutom den nya gång- och cykelbanan ska kommunen plantera nya träd och perenner där.

Gång- och cykelbanan ska vidare kopplas ihop med den gångfartsgata som enligt Gahn planeras i samband med att ett nytt hus byggs i kvarteret Pionen.

Utanför Lindengymnasiet planeras också två parkeringsplatser där bilar bara får stanna en kort stund, liksom en ny cykelparkering.

Byggnationen beräknas vara klar den 31 oktober.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmBiltrafikCykelTrafik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka