Sören Axelsson, ordförande i Eskilstuna-Kuriren AB och Sörmlands Media AB, Lennart Foss, koncernchef NTM och Jimmie Näslund, vd och koncernchef Sörmlands Media. Foto:

NTM köper Sörmlands Media AB

Sörmland

Sörmlands Media AB, med titlarna Katrineholms-Kuriren, Eskilstuna-Kuriren och Södermanlands-Nyheter får en ny ägare. NTM har för avsikt att förvärva den sörmländska koncernen med samtliga ingående företag.

Nyheten om förändrat ägande i Sörmlands Media släpptes strax efter 9.30 på tisdagsmorgonen.

– Vi är väldigt glada över att kunna förvärva Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM. Det stärker NTM-koncernen och tryggar utgivningen av de sörmländska tidningarna för framtiden.

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland och Norrbotten och en omsättning på 1,8 mdr kronor och cirka 1300 anställda. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

– Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter, säger Lennart Foss.

Vad innebär det här för Katrineholms-Kurirens läsare?

– Just nu ingenting. Den 1 november innebär det att vi skapar förutsättningar så att Katrineholms-Kuriren är livaktiva under många år framöver. Vi tror på starka lokala varumärken och varumärket Katrineholms-Kuriren ska bli starkare i morgon än vad det är i dag, säger Lennart Foss.

– Våra tidningar är idag välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika. Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning, säger Sören Axelsson, ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB.

I Sörmlands Media ingår även tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast som äger tryckerifastigheten i Eskilstuna samt Österbergs tryckeri AB i Nyköping. I förvärvet ingår även Eskilstuna-Kurirens ägarandel i Mittmedia.

När affären genomförs kommer Eskilstuna-Kuriren att erhålla en styrelseplats och en ägarandel i NTM. Ambitionen är att affären ska genomföras den 1 november.

Den personal som idag är anställd i Eskilstuna-Kuriren AB kommer att erbjudas fortsatt anställning inom Sörmlands Media.

Sörmlands Media och NTM

Sörmlands Media ger ut sexdagarstidningarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren.

Den sammanlagda TS-upplagan för dagstidningarna ligger på 51 800 dagliga exemplar.

Sörmlands Media förmedlar också nyheter dygnet runt på sajterna ekuriren.se, kkuriren.se, sn.se och sajterna har sammanlagt cirka 250 000 unika webbläsare varje vecka.

Sörmlands Media ger också ut gratistidningen Extra till alla hushåll i flera editioner i Sörmland.

I koncernen Eskilstuna-Kuriren AB finns också civiltrycksverksamhet; Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB (EKTAB), Österbergs Tryckeri AB samt reklamproduktionsbyrå.

Koncernen är också delägare till Prolog vars huvuduppdrag är distribution av morgontidningar.

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland och Norrbotten och en omsättning på 1,8 miljarder kronor och cirka 1300 anställda.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

I NTM-koncernen ingår ledande regionala mediebolag som Östgöta Media med varumärkena, corren.se, 24Corren, Östgöta Correspondenten, nt.se, 24nt, Norrköpings Tidningar, mvt.se, Motala Vadstena Tidning, vt.se, Västerviks-Tidningen, vimmerbytidning.se och Vimmerby Tidning, Uppsala Nya Tidning AB med unt.se, Upsala Nya Tidning, eposten.se och Enköpings-Posten, Gotlands Media med helagotland.se, Gotlands-Tidningar och Gotlands Allehanda och Norrbottens Media med kuriren.nu, Norrbottens-Kuriren, nsd.se och Norrländska Socialdemokraten, Tryck i Norr och Norrbottens Media Distribution samt digitala utvecklingsbolaget Teknomedia, eventbolaget Mötesfabriken, radiobolaget Norrköpings Radio&Co, tryckeribolaget Pressgrannar och distributionsbolaget Svensk Hemleverans.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-KurirenKatrineholm
Relaterat