Sista kf-sammanträdet inför sommaren på Safiren. Foto:

Mikroplast och friskvård på tapeten

Katrineholm
annons

Kommunens friskvårdssatsning och mikroplasten vara eller icke vara vållade livlig debatt under säsongens sista kf-sammanträde.

Tidigare år har vårens sista kf-sammanträde utlokaliserats till en av kommunens kransorter, men sedan 2016 avrundar man i Katrineholm.

— Det blev helt enkelt för meckigt med tekniken. Det är mycket jobb med att flytta ut och det fanns inte tillräcklig nätkapacitet, men vi markerar att det är sista sammanträdet med gräddtårta i pausen, förklarade Torgerd Jansson, kommunfullmäktiges ordförande.

Med 20 ärenden på måndagens dagordning blev kommunens satsning på friskvård livligt diskuterad. Att friskvård är av godo och att satsningen är bra var alla ense om, men beslutsgången och vilka som ska omfattas rådde det delade meningar om.

Tony Rosendahl (V) vände sig mot att friskvårdspolicyn presenterades vid en presskonferens bara timmar innan personalutskottets möte, där det gick från en informationspunkt till en beslutspunkt.

— Det fanns en mängd saker vi hade velat diskutera och är det på det här sättet man vill arbeta undrar jag vad vi ska ha personalutskottet till, undrade Rosendahl och fick mothugg från Johan Söderberg (S).

— Jag tycker det är övermaga att säga att vi inte har diskuterat i personalutskottet. Det har vi, men inte det färdiga förslaget, sade han.

Rosendahl kom med ett tilläggsyrkande kring att alla anställda ska ges möjlighet till friskvårdsaktiviteter, även de med terminsvisa anställningar och vikariat som staplas på varandra.

— Man ska inte göra skillnad på anställd och anställd utan inkludera alla, sade han.

Anvisningarna för friskvård bifölls. Tilläggsyrkandet avslogs, vilket samtliga i C, L KD, MP, V och Reijo Eriksson (politiskt oberoende) reserverade sig mot.

Även svaret på Inger Fredrikssons (C) motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster fick kön till talarstolen att växa. Att i stället för att förbjuda välja att rekommendera verksamheterna att man väljer bort sådana produkter väckte debatt.

— Det här är ett av de största globala problem vi står inför, självklart borde motionen bifallas, sade Ylva G Karlsson (MP).

— Vi framstår som Donald Trump i Katrineholms kommun, sade Reijo Eriksson (–) med hänvisning till att flera delstater förbjudit mikroplast.

Motionssvaret bifölls, något Eriksson, C, MP och V reserverade sig emot.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunKommunalpolitik
annons

Mest delat denna vecka