Elisebeth Markström anser att det är en sammantagen bedömning som måste ligga till grund för om man uppmanar någon att avgå eller inte. Foto:

Markström möter utsatta inom partiet

Sörmland

Elisebeth Markström hoppas att #metoo-rörelsen kommer att leda till en förändring.

— Nu när man vet att konsekvenserna kan komma väldigt snart, säger hon.

Socialdemokraterna i Sörmland har nyligen tillsatt en kommitté som ska samla in och utreda vittnesmål om sexuella trakasserier inom den egna organisationen.

Kommittén utgörs av Elisebeth Markström från Nyköping och Rigmor Breidemalm från Trosa.

— Dels vill partiet ha en person som den som känner sig utsatt kan vända sig till, dels ska vi jobba fram en policy eller en handlingsplan för hur vi ska hantera de här frågorna när de dyker upp i framtiden, säger Elisebeth Markström.

Men ännu har ingen hört av sig.

— Jag har inte tagit emot något samtal, eller brev eller mail från någon som har något att berätta, inte ännu. Men samtidigt är det ju så nytt, säger Elisebeth Markström.

Vad händer om ni hittar människor inom partiet som gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier?

— Vi ska inte ha några andra regler än samhället i övrigt. Är det en brottslig gärning ska det givetvis anmälas, tycker jag. Men det måste vara upp till den som är utsatt att göra polisanmälan.

Har du märkt någon skillnad före och efter #metoo?

— Inte ännu. Men jag är säker på att det finns goda förutsättningar att det leder till skillnad.

Markström hoppas att det får människor att tänka efter ytterligare en gång, innan man utsätter en annan människa för en kränkning.

— För oavsett om man är talman eller förtroendevald i Katrineholm så kan det komma oss till del och vi kommer absolut att agera och reagera.

Elisebeth Markström menar också att det är en bedömning från fall till fall huruvida man kan sitta kvar i partiet om man gjort sig skyldig till sexuella trakasserier eller liknande.

— Det är en sammantagen bedömning som måste ligga till grund för om man uppmanar någon att avgå eller inte.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaKatrineholmSörmlandmetoo
Relaterat