De platser som pekas ut som otrygga är centrala Katrineholm, Fabriksgatan och Lövatunneln på kvällstid. I Vingåker är det Storgatan och området vid tågstationen. Foto:

Många fler trygga medborgare

Katrineholm
annons

Nära 60 procent är trygga där de bor, både i Katrineholm och i Vingåker. Det är en ökning med 13 respektive över tolv procentenheter trygga medborgare jämfört med förra mätningen.

I mars i år har polisen genomfört sin årliga medborgarundersökning, där 210 invånare i Katrineholm och 169 i Vingåker svarat på frågor om bland annat hur trygg man är i sitt närområde, vad man tror orsakar eventuell otrygghet och vad man tycker att polis och kommun ska göra för tryggheten.

I Katrineholm svarar 57,6 procent att de är trygga där de bor, jämfört med 45 procent förra året. 23,9 procent svarar att de är otrygga utomhus under sena kvällar, 33 procent var otrygga i fjol. I Vingåker svarar 59,1 procent, jämfört med 46 procent i fjol, att de är trygga där de bor och 25,5 procent att de är otrygga ute sena kvällar. Förra året var motsvarande siffra i Vingåker 38,5 procent. Både lokala och större händelser påverkar tryggheten.

— Det är fler som upplever att de är trygga, det är nästan 60 procent i båda kommunerna som säger sig vara trygga. Men nyhetsrapportering har en väldigt stor roll, hade vi ställt frågan efter terrorattacken i Stockholm hade det nog sett annorlunda ut, säger Dennis Ejdvinsson, kommunpolis i regionen.

Trafikstörningar upplevs i både Katrineholm och i Vingåker som den största orsaken till otrygghet: 24,8 procent i Katrineholm och 34,2 procent i Vingåker anger trafik som ett problem. I Valla tycks trafiken särskilt upplevas som ett problem.

— I alla våra undersökningar ser vi att trafiken stör och påverkar våra medborgare. Bilar kör för fort förbi skolor och låter högt, mopeder stör. I ett litet samhälle tas trafiken alltid upp, säger Dennis Ejdvinsson.

Näst största orsaken till otrygghet är inbrott och stölder, som tas upp av 13,8 procent i Katrineholm och 19,6 procent i Vingåker. Den oron har minskat något i Katrineholm och ökat från 12,5 procent i Vingåker i fjol. Integration och invandring uppges vara den tredje största orsaken till otrygghet i Katrineholm, där 7,6 procent angett den orsaken. I Vingåker är siffran nio procent. Förra året ansåg 19,5 procent i Katrineholm och 21,9 procent i Vingåker att invandring och integration var en orsak till otrygghet.

— Vi tror att det var helheten som oroade, från de stora flyktingströmmarna i Europa till unga män som var högljudda på gatan. Det har sjunkit mycket. Utan att analysera alltför mycket tror jag dels att det skrivs mindre om det, dels att den befarade brottsligheten och otryggheten uteblev, säger Dennis Ejdvinsson.

Dialogen leder till löften

Polisen och kommunen har enats om att arbeta mot aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Valla. Polisen lovar att genomföra minst 50 poliskontroller i Valla. Kommunen lovar att genomföra en trygghetsvandring i Valla, samt vid behov åtgärdar problem som uppmärksammas på vandringen.

I Vingåker ska polisen också genomföra minst 50 trafikkontroller och kommunen trygghetsvandra.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmSamhällsskyddpolis
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka