Många får sin lön utmätt i Katrineholm

Katrineholm

För den som inte kan betala sina skulder kan Kronofogden mäta ut en del av lönen. 448 katrineholmare levde med löneutmätning under 2016.

Omkring 100 000 personer i Sverige lever med löneutmätning visar nyhetsbyrån Sirens sammanställning. Det innebär att en del av de skuldsattas månadslön går direkt till Kronofogden.

Vid en löneutmätning räknar Kronofogden ut ett belopp efter skatt som den skuldsatte alltid får behålla. Det består dels av ett så kallat normalbelopp fastställt av riksdagen, som ska täcka vanliga levnadskostnader som mat, kläder, el och försäkringar. 2017 var normalbeloppet 4 734 kronor för en ensamstående vuxen. Till detta läggs boendekostnaden och eventuella kostnader för resor till arbetet samt läkarbesök och medicin. Lönen utöver det skickar arbetsgivaren direkt till Kronofogden.

De allra flesta som har löneutmätning bor i Stockholm och det rör sig om knappt 6 300 personer under 2016.

I Sörmland är Eskilstuna den ort där flest får sin lön utmätt, det är vardagsverklighet för 1 384 skuldsatta Eskilstunabor.

I Katrineholm berörs 448 personer av löneutmätning och för Vingåker var det 168 personer under 2016.

– Det är tufft att leva med löneutmätning. Det vittnar många om. Det är svårt att få det att gå ihop. De som lever år ut och år in med löneutmätning och som inte har andra tillgångar, de uppmanar vi att söka skuldsanering, säger Anna Lyder, teamchef på Kronofogdemyndighetens verkställighet, till nyhetsbyrån Siren.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmEkonomi/Privat
Relaterat