Man styrker inte transport av kadaver

Katrineholm

En 42-årig katrineholmare får betala 3000 kronor i vite sedan han låtit bli att lämna in skriftliga bevis som styrker att han sanerat en tidigare dumpningsplats för djurkroppar.

Katrineholmaren har tidigare haft en dumpningsplats för djurkroppar på sin fastighet utanför tätorten.

I april beslutade bygg- och miljönämnden att mannen måste återställa marken vid dumpningsplatsen genom att ta bort organiskt material och fylla upp med rent jordmaterial.

Han måste också lämna in skriftliga bevis till tillsynsmyndigheten som styrker godkänd transport och mottagandet av bortforslade kadaver, skelettdelar, päls och slam som uppstått i och med att djurkropparna legat på platsen.

Vid en inspektion av fastigheten i somras konstaterades att marken var återställd.

Kvittensen skulle enligt föreläggandet ha lämnats in i maj i år. Men trots tre påminnelser har inga skriftliga bevis kommit in ännu.

Fastighetsägaren har erbjudits tillfälle att yttra sig men har inte hörts av.

Mark- och miljödomstolen anser att föreläggandet inte har uppfyllts på den punkten. Därför ska bygg- och miljönämndens yrkande om utdömande av vite bifallas. Och därför ska den 42-årige mannen nu betala ett vite på 3000 kronor.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas fram till den 27 december.

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmDjur