Tack, du betalande läsare! Du är verkligen viktig för oss. Det är tack vare dig som vi kan verka och göra lokaljournalistik – den journalistik som du visar oss att du vill ha och som ingen annan gör, utom vi, skriver chefredaktören i sin krönika.

Läsare, du är vår största finansiär

Chefredaktörens krönika

Tack, du betalande läsare! Du är verkligen viktig för oss. Det är tack vare dig som vi kan verka och göra journalistik.

I veckan kom nya siffror från branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU. De visar att läsar- och användarintäkterna, alltså de pengar som vi får in i tidningsverksamheten genom det du betalar för prenumerationer i form av tryckt tidning eller nyheter i digital form, utgör mer än hälften av portmonnän inom svensk landsortspress. Under årets första halvår kom majoriteten, 55 procent, av de intäkter som TU mäter från läsarna.

”För bara några år sedan var annonserna morgonpressens dominerande intäktskälla. Numer är läsar- och användarintäkterna störst. Allra störst intäktsandel finns hos de mindre titlarna, de med en upplaga under 15 000 exemplar”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på TU, i ett pressmeddelande.

Att det är journalistiken som i allt större utsträckning bär den största delen av tidningsaffären är en situation som branschen talar om över hela världen och det är också därför vi jobbar så hårt med att hitta nya sätt att presentera journalistiken på och göra den värd att betala för. (Att prenumerantintäkterna nu är de största liknar den situation som branschen var i för över 100 år sedan, enligt Tobias Lindberg. Kanske liknar alltså dagens situation den som Knut Hellberg såg då han grundade Katrineholms-Kuriren 1917? Historien upprepar sig, men med hjälp av ny teknik).

På försommaren lanserade vi Katrineholms-Kurirens nyhetsapp och hittills har över 20 000 personer laddat ner koncernens nyhetsappar. Att läsa nyheter digitalt och betala för digital journalistik är många ense om är en viktig väg in i framtiden. Och nyhetsappen är ett enkelt sätt att få människor som tidigare inte följt oss att testa och förstå nyttan av lokaljournalistik. Genom appen och den tillhörande möjligheten att få en snabb nyhetsnotis i mobilen vid större händelser, blir det lättare att ha koll på vad som händer i din närhet. När du märker att du har nytta av journalistiken är förstås också förhoppningen att viljan att betala för jobbet vi gör ökar.

Tidningsutgivarnas siffror visar att viljan att betala för nyheter är stor och även om betalviljan är störst hos "de vuxna läsarna" så uppger runt 20 procent av 18–34-åringar att de är villiga att betala för digitala nyheter. Här är alltså vår app en lysande ingång för nya nyhetskonsumenter!

Och intresset för digitala nyheter är stort. Förra veckan hade kkuriren.se 35 000 unika besökare. Många av besökarna har också märkt att den som betalar en prenumeration kan logga in och läsa allt (medan den som inte betalar bara får läsa ett par artiklar i veckan innan vi frågar om du vill börja betala och läsa mer). Och läser gör våra besökare: sammanlagt räknades det in nästan 250 000 sidvisningar under förra veckan och läsarintresset är störst för lokala frågor. De lokala ämnena är också de som ger oss nya betalande läsare.

Tack, du betalande läsare! Du är verkligen viktig för oss. Det är tack vare dig som vi kan verka och göra lokaljournalistik – den journalistik som du visar oss att du vill ha och som ingen annan gör, utom vi.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms-Kuriren100 årITJournalistikKrönika
Relaterat