Foto:

Läs hela Kurirens julbilaga här

Katrineholm

Julen nalkas, och redan nu finns Katrineholms-Kurirens julbilaga ute. Du kan läsa hela bilagan som e-tidning genom att klicka här.