Efter den turbulens som varit kring hemtjänsten har nu ledamoten Kjell Larsson (C) krävt ett extrainsatt möte med ledningen för att diskutera hemtjänstens framtid.

Larsson: "Vi måste få ordning och reda"

Katrineholm

Vård- och omsorgsnämndens ledamot, Kjell Larsson (C), krävde och fick igenom ett extrainsatt möte för att diskutera den turbulens som varit kring kommunens hemtjänst.

Kjell Larsson (C) skickade en skrivelse till kommunen där han krävde ett extrainkallat möte för hela vård- och omsorgsnämnden, för att diskutera hemtjänsten. I skrivelsen har han också ställt fem frågor som han vill ska redovisas, frågorna berör framförallt resurser och hur de ska fördelas, omorganisationen, schemaläggningen, arbetsledningen och redovisningen för juli månad.

– Jag hoppas att få svar på de punkterna jag fört fram. Just nu är det alldeles för mycket skriverier, vi måste få ordning och reda, säger han.

Kjell Larsson berättar att problemet på hemtjänsten varit något som han vetat om och försökt diskutera länge men utan att få några svar. Han vill även diskutera totalresultatet från den senaste månaden för att få en överblick över ekonomin.

– Jag har påtalat problemen i flera år. Vi har haft underskott länge och vi måste få stopp på det. Det spelar ingen roll hur många extra personer som de anställer om det ändå inte finns någon ordning i verksamheten, säger han.

Det extrainkallade mötet är planerat till den 17 augusti och gäller hela nämnden. På mötet ska ledamöterna få information från förvaltningschefen Susanna Kullman som under de senaste veckorna varit ute på alla enheter på hemtjänsten för att diskutera med personal och chefer vad som behövs göras. Ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Ulrica Truedsson (S), berättar mer om det inbokade mötet.

– Det finns ett behov av att vi träffas och diskuterar. Susanna Kullman kommer att lämna rapporter till nämnden om de samtal, den information hon fått och vad hon sett. Sedan ska vi hålla politiska diskussioner om vad som behövs ändras i styrdokumenten. Se vilka krav vi behöver ställa och vart vi måste bli tydligare för att få det att fungera, säger Ulrica Truedsson.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmKatrineholms kommunHemtjänstvård
Relaterat