En lärarvikarie har dömts för ofredande av en elev. Bilden är från en annan skola och är tagen i ett annat sammanhang. Foto:

Lärarvikarie döms för ofredande

Katrineholm

En kvinna som vikarierat på en låg- och mellanstadieskola i Katrineholm har dömts för ofredande efter att ha dragit en elev i tröjan.

Händelsen inträffade för över ett år sedan, men har först nu lett fram till en dom i Nyköpings tingsrätt.

Det rör sig om två elever, som berättat om vad vikarien utsatt dem för. En av dem blev på ett hårdhänt sätt dragen i tröjan, en annan har sagt att han blev slagen på kinden. Ytterligare en elev har hörts som vittne.

Den åtalade lärarvikarien har nekat till anklagelserna och sagt att skolan var nöjd med henne och att hon aldrig varit våldsam mot någon elev.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det gått ganska lång tid sedan händelsen inträffade och att elevernas berättelse måste värderas med viss försiktighet. Men samtidigt tycker rätten att barnen har berättat på ett trovärdigt sätt och att vittnet har bekräftat målsägarnas berättelse.

Åklagaren hade yrkat på att vikarien skulle dömas för misshandel. I fallet där en elev blev dragen i tröjan menade åklagare i andra hand att vikarien kunde dömas för ofredande. Det är också den linje rätten går på; vikarien har enligt domen inte tillfogat eleverna tillräcklig smärta för att händelserna ska kunna betraktas som misshandel.

Påföljden för vikaren hade i normalfallet varit böter. Men eftersom hon inte fått jobba kvar på skolan och inte heller har fått några andra jobb, anser rätten att händelsen fått så allvarliga konsekvenser för kvinnan att hon inte ska dömas till någon påföljd.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmBrottSkola
Relaterat

Mest delat denna vecka