Kycklingfarm vår vänta på tillstånd

Flodafors

Den planerade kycklingfarmen i Granhed får inte byggas, förrän alla tillstånd vunnit laga kraft. Det säger mark- och miljödomstolen.

Kuriren har tidigare skrivit om att ett företag i Södertälje planerar att starta uppfödning av slaktkycklingar på en fastighet i Granhed, i Flodatrakten.

Bolaget har fått tillstånd till detta av den så kallade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala. Beslutet har dock överklagats till mark- och miljödomstolen.

Företaget ville få tillstånd att påbörja bygget av kycklingfarmen och komma i gång med verksamheten redan innan beslutet vunnit laga kraft. Bolaget framhåller att tillståndsprocessen redan tagit mycket lång tid, 1,5 år. En ytterligare fördröjning skulle medföra stora negativa ekonomiska konsekvenser för företaget.

Men mark- och miljödomstolen anser att företaget måste vänta med att påbörja sin verksamhet till dess att alla tillstånd finns och har vunnit laga kraft.

Miljöprövningsdelegationens beslut hade överklagats av Katrineholms kommuns bygg- och miljönämnd. Nämnden motsätter sig inte bygget av kycklingfarmen, utan överklagade eftersom den anser att allt för mycket ansvar för att utforma bolagets tillstånd delegerats till nämnden.

Läs mer om dessa ämnen

FlodaJordbrukMiljö