Mercur öppenvård startar en tioveckors kostnadsfri behandling för spelberoende i Katrineholm. Foto:

Kostnadsfri terapi mot spelmissbruk

Katrineholm

Spelberoendet är ett växande samhällsproblem som drabbar cirka två procent av Sveriges befolkning. För att hjälpa dem som vill bli fria från beroendet startar nu Mercur öppenvård en kostnadsfri behandling i Katrineholm.

Efter ändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som började gälla från årsskiftet, är spelmissbruk nu likställt med alkoholism och drogberoende. Det innebär att kommuner och landsting är skyldiga att ta ansvar för att hjälpa spelberoende människor.

I Katrineholm startar Mercur öppenvård en kostnadsfri tioveckorsbehandling, som är en kombination av en så kallad tolvstegsbehandling och kognitiv beteendeterapi. Behandlingen riktar sig till alla spelmissbrukare bosatta i kommunen.

– I samråd med min chef, mina kollegor och andra aktörer diskuterade vi att erbjuda en gedigen behandling eftersom vi hade kompetensen, säger Jessica Carlson, beroendeterapeut på Mercur öppenvård.

Tolvstegsbehandlingen är en primärbehandling som sedan tidigare erbjuds personer med drog- och alkoholrelaterad beroendeproblematik. Tanken är att nu också inkludera spelmissbrukare i behandlingsgrupperna, då det finns många likheter mellan spelberoende och andra typer av missbruk. Ofta handlar det om känslor som kontrollförlust, flykt och eufori.

– Spel och alkohol lirar ofta ihop. I vår tolvstegsgrupp är man i grupp med andra beroende, oavsett vad man har för beroende. Det finns många likheter mellan substans- och processrelaterat beroende.

Deltagarna erbjuds också kognitiv beteendeterapi i form av individuella träffar med Jessica Carlson och en efterbehandling på öppenvården i ett år.

– Vi jobbar med hopp om att det finns ett liv som är mycket bättre än det drog- eller spelberoende livet. Men för att det ska fungera måste personen i fråga kliva in med ärlighet, öppenhet och villighet. Det är ett samspel mellan behandlare och den som söker hjälp, säger Jessica Carlson.

Tecken på spelberoende

Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.

För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.

Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela, och blir rastlös eller irriterad när du försöker göra det.

Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.

Du återvänder till spel när du förlorat pengar och vill ta revansch för förlusten.

Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.

Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.

Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.

Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Källa: Vårdguiden 1177.se

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmDataspelHälsaspel
Relaterat