Foto:

Konstruktiva insändare efterlyses

Krönika

En blå soffa, rondeller, en blå häst, fartgupp, potthål, vissna odlingar och den nya restaurangen i Stadsparken.

Ämnena kan vara många och varierande på vår insändarsida i tidningen. Men särskilt verkar ändå gatukontorets förehavanden och nya företeelser i kommunen engagera er läsare.

Gemensamt för många av de insändare som kommer in till oss på Katrineholms-Kuriren är att författaren är arg, upprörd, fundersam eller frustrerad över någonting som har hänt i kommunen. Med all rätt, säkerligen.

Lokaltidningen spelar en stor roll i den demokratiska processen, bland annat som en plats för kommunens invånare att skapa debatt och opinion. Tidningens och insändarsidans roll i det här sammanget är ju också att ge er läsare en möjlighet att få er åsikt publicerad i er lokaltidning.

Men en liten fundering över hur vi utnyttjar den möjlighet till inflytande tycker jag att vi kan ägna oss åt.

Självklart är det en del av vardagen att uppröras över konstverk som man inte förstår sig på, eller fundera över regler för vattenskotrar på Djulösjön.

Men för ett tag sedan gav en insändarskribent en tankeställare under ett telefonsamtal. Vad sägs om att försöka göra en dag då insändarsidan fylls med bara positivt innehåll, sa hen, som själv tycker att innehållet på insändarsidan lätt kan luta åt för mycket gnäll och tjat.

Det är en tanke jag tycker som insändarredaktör, att vi kan anamma. För lite så är det väl, att det vi fokuserar på växer.

Och vilka glasögon vi sätter på oss för att tolka omvärlden med, avgör lite hur vår verklighet ser ut. Kanske är risken då att vi glömmer bort eller osynliggör roliga, bra och fina saker och skeenden omkring oss. Eller att vi missar att på ett konstruktivt sätt, sätta fingret på något som behöver lyftas fram, förbättras, eller förändras.

Och när jag ändå håller på så vill jag också bara skicka ett budskap till er ungdomar i kommunen: skriv!

Hör av er till oss och berätta vad i er vardag just ni skulle vilja ändra på eller belysa.

Tidningen är inflytande och demokrati och en insändare en chans att lära sig att formulera sig och hitta vägar för sina åsikter.

Läs mer om dessa ämnen

DebattInsändareKrönika