Helene Björkqvist, chef för bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Foto:

Koncerntänk i Katrineholm

Katrineholm

Kommunala skolor ska inte kunna konkurrera inbördes om lärarna genom att bjuda över varandra i lön. Den regeln införs nu i flera kommuner i landet. I Katrineholm finns redan en sådan överenskommelse.

En vecka före skolstart kämpar många skolförvaltningar i landet fortfarande med att hitta behöriga lärare till alla tjänster. Lärare med särskilt attraktiv kompetens kan välja och vraka mellan tjänsterna. För rektorerna kan det vara frestande att locka över lärare från andra skolor genom att erbjuda högre lön.

Men det försöker nu flera kommuner i landet sätta stopp för genom särskilda överenskommelser.

I Katrineholm finns en sådan överenskommelse sedan lång tid tillbaka.

— Vi konkurrerar inte med löner mellan skolorna, säger Helene Björkqvist, chef för bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

— Det ingår i vårt helhetstänk inom koncernen. Vi är en gemensam förvaltning och då ska inte skolorna bjuda över varandra lönemässigt Såvida det inte handlar om att läraren fått andra arbetsuppgifter eller blivit förstelärare.

Bo Sundahl, ordförande för Lärarförbundet i Katrineholm, har förståelse för att arbetsgivaren på olika sätt försöker bromsa löneökningarna. Men han är tveksam till om centrala överenskommelser är effektiva.

— Risken är att vi blir av med lärarna helt och hållet för att de söker sig till andra kommuner eller till friskolor. Det är en utveckling som vi på Lärarförbundet har varnat för i många år.

— Och väljer man sedan att komma tillbaka till Katrineholm efter några år finns det ju ingenting som hindrar att lönen höjs, för då kommer man från en annan kommun.

— Rörligheten bland lärarna har ökat påtagligt under senare år. Det finns många skäl till detta, men lönen har helt klart betydelse. Lärarna har fått vett att värdera sig själva, säger Bo Sundahl.

Läs mer om dessa ämnen

LärarförbundetKatrineholmLöner