Erik Bjelmrot vid kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Kommunens nya bygglovstaxa baseras på tid

Katrineholm

Sedan årsskiftet har det blivit dyrare för vissa typer av bygglov medan andra har blivit billigare. I vissa fall, som till exempel bygglov för ridhus, handlar det om dramatiska skillnader.

Den tidigare taxan var mer objekts- och ytbaserad. Syftet med den nya taxan, som föreslogs av samhällsbyggnadsförvaltningen och började gälla vid årsskiftet, är att det ska bli tydligare vilken typ av ärenden som kräver längre handläggningstid i form av timmar.

– Det stämmer att det var billigare förut med den typen av ärenden som ridhus, det gör det helt klart. Den nya taxan är baserad på ett annat sätt, på den tid och antalet timmar vi lägger ned på den typen av ärenden, säger Erik Bjelmrot på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Han menar att en bygglovstaxa på 130 000 kronor för ett ridhus är rimligt, med tanke på den tid som ärendet kräver.

– Det är rimligt med tanke på den tid vi behöver lägga ned på den typen av ärende. Det är kopplat till om det är krävs bygglov och storleken på byggnaden och inte specifikt till ridhus.

Missgynnar inte så pass höga kostnader utvecklingen på landsbygden?

– Utvecklingen på landsbygden är självklart jätteviktig, men vi måste ju ta ut kostnaderna för bygglovsärenden utifrån vad de kostar för oss för att inte belasta skattebetalarna.

På frågan om varför en hästbonde är skyldig att söka bygglov medan en mjölkbonde är bygglovsbefriad, hänvisar Erik Bjelmrot till lagstiftningen. Kor och grisar räknas i de flesta fall som jordbruk, medan hästar inte bedöms som det om det handlar om ett ridhus. Däremot kan en hästbonde bygglovsbefrias om det exempelvis handlar om ett stall i en verksamhet där man bedriver foderproduktion.

– Det är något som är fattat av lagstiftarna vart gränsen går och vi måste hantera den lagstiftning som gäller. Vissa ärenden är bygglovsbefriade och då handlar det om det är i jordbrukssyfte eller inte.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommKatrineholms kommunLandsbygd
Relaterat