Kommunen söker hjälp med e-arkiv

Katrineholm

Kommunstyrelsen vill lägga över all digital arkivering av handlingar på ett kommunalförbund. Kompetens och resurser till ett eget e-arkiv bedöms saknas.

Före valet ställde sig kommunstyrelsen bakom avsikten att söka medlemskap i Sydarkivera. Förbundet arkiverar och hanterar för närvarande digitala handlingar åt 23 medlemskommuner.

Katrineholms kommun befinner sig i en brytpunkt mellan analog och digital arkivering. Utan ett e-arkiv blir hanteringen ineffektiv och dyr, då alla digitala handlingar måste skrivas ut på papper.

Därtill blir kommunarkivet samtidigt allt mer trångbott. Utan e-lösning kan kommunen tvingas hyra eller bygga nya arkivlokaler.

Många andra kommuner köper privata e-arkivtjänster. Ramavtalet som tillämpas innebär dock att de kan tvingas byta leverantör vart åttonde år med osäkra kostnader som följd. Ett medlemskap i Sydarkivera från 2021 skulle kosta Katrineholm drygt 920.000 kronor per år.

Kommunstyrelsen skulle då kvarstå som ansvarig för sin pappersarkivering. Enligt Sveriges kommuner och landsting är det inte förenligt med arkivlagen. Lösningen kan bli att Sydarkivera övertar även pappersarkiveringen.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholm