Kommunen lägger ner plan för Sågmon

Katrineholm

Efter att mark- och miljööverdomstolen sagt nej till den planerade bostadsbebyggelse vid Öja lägger nu kommunen ner planerna på en ny detaljplan för Sågmon.

Tanken med detaljplanen vid Sågmon var att öka byggrätten i området. Planförslaget har varit ute på samråd men sedan legat vilande i väntan på den rättsliga processen vid Öja, som ligger alldeles intill Sågmon.

Detaljplanen för Öja antogs av kommunfullmäktige 2014. Men planen överklagades av boende i Sågmon. Mark- och miljööverdomstolen upphävde beslutet i mars 2017. Anledningen var att det av planen inte framgick hur utfarten mot riksvägen, och särskilt anslutningen till kollektivtrafiken, skulle lösas.

— Eftersom kommunen fick avslag på just vägen och utfarten till riksvägen så bedömer vi att vi inte heller kan gå vidare med Sågmon eftersom de med stor sannolikhet kommer att ha synpunkter på samma sak där, säger Martin Edgélius (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden har därför beslutat att avskriva planuppdraget för Sågmon.

— Vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt, både när det gäller Öja och Sågmon, fortsätter han.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKatrineholmByggnadsvårdKommunalpolitik
Relaterat