En vintrig bild från Mörkhulta, där domstolen nu upphävt detaljplanen. Foto:

Kommunal detaljplan upphävs

Katrineholm

Det blir inget "LIS"-område i Mörkhulta, i Forsa söder om Katrineholm. Det efter att mark- och miljödomstolen upphävt kommunens detaljplan.

I januari i år antog Katrineholms kommun detaljplanen för området Mörkhulta i Forsa, cirka sju kilometer söder om stan vid sjön Tislången. Området utpekades som ett så kallat LIS-område, vilket står för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen". I LIS-områden är tanken att det ska vara lättare att få bygglov, även i strandskyddsområden. De som kan tänkas få bygglov är exempelvis turistanläggningar som behöver tillgång till stränder eller nya bostäder, om det bidrar till att så många bor i området att butiker och service kan vara kvar.

Men sju boende inom det utpekade området har överklagat kommunens beslut om LIS-området, bland annat med formuleringen "det är befängt att tro att en handlare skulle etablera sig i området". I tisdags kom domen, där två av de klagande inte bedöms vara berörda, men de övriga fem klagande vinner och kommunens beslut om detaljplanen upphävs. Mark- och miljödomstolen skriver att det inte finns någon specifik serviceort eller annan verksamhet som skulle kunna gynnas av detaljplanen. Det saknas, skriver domstolen vidare, utredningar eller annat underlag för de positiva effekterna för landsbygdsutvecklingen, som kommunen beskriver i detaljplanen. De goda effekterna på landsbygdseffekterna saknas också i översiktsplanen, där detaljplanen motiveras med att fler bostäder kan förenkla gemensamma vatten- och avloppslösningar.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmByggnationMiljönatur
Relaterat