Klagan på strandskyddsbygge avslogs

Högsjö

Sju fastighetsägare i Vingåker har förlorat mot Vingåkers kommun i Mark- och miljödomstolen.

Ärendet gäller ett beslut i Vingåkers kommun, om att ge strandskyddsdispens för byggandet av ett bostadshus vid en sjö i Högsjö. Ett antal närboende överklagade beslutet till länsstyrelsen, med hänvisning till att deras sjöutsikt förstörs om det nya huset byggs. Länsstyrelsen avslog överklagan och de sju fastighetsägarna tog ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Men även där förlorade de. Domstolen skriver att sex av dem inte är sakägare, vilket innebär att de inte har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Att bara äga en grannfastighet betyder inte att man är berörd av saken, enligt domstolen. Den sjunde fastighetsägaren har ett äldre avtal om fiskerätt i sjön, samt tillgång till badbrygga, rättigheter som han nu menar är i fara eftersom en ny byggnad privatiserar marken och gör det svårt för honom att komma till sjön och svårt att ta sig till området med båt för att kunna utnyttja fiskerätten.

Domstolen skriver dock, att mannen inte visat att just beslutet om strandskyddsdispens påverkar hans rättigheter negativt och att fler beslut, exempelvis bygglov, krävs innan något hus kan byggas. Därför anses inte han heller vara sakägare.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer om dessa ämnen

HögsjöByggnationMiljö