KFAB:s styrelseordförande Fredrik Olovsson och vd Ingmar Eriksson vid platsen där det nya bostadshuset planeras. Foto:

KFAB planerar nytt bostadshus i centrum

Katrineholm
annons

KFAB vill bygga ytterligare 29 lägenheter vid Hemgården i kvarteret Pantern. Lägenheterna ska bli förhållandevis små och därmed få en lägre hyra.

Det råder fortsatt bostadsbrist i hela Sörmland. Det visar en rapport som länsstyrelsen har tagit fram. Trots att det byggs mycket, möter tillgången på bostäder än så länge inte behovet, eftersom befolkningen ökar snabbare.

I synnerhet unga och invandrare har svårt att hitta bostad.

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att KFAB ser utrymme för ytterligare nybyggda hyreslägenheter i Katrineholm. Nu vill det kommunala bostadsbolaget låta bygga 29 lägenheter i ett femvåningshus i kvarteret Pantern, vid Läroverksgatan.

I samma kvarter byggs redan ett ungdomsboende. Det nu planerade nybygget ska dock vända sig till hyresgäster i alla åldrar, men innehålla framför allt ettor och tvåor. Även treorna och fyrorna ska vara förhållandevis små. Därmed kan hyrorna hållas nere.

— Totalhyran blir lägre än vad de flesta tänker sig när man ska bo i nyproducerade lägenheter, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande i KFAB.

En viktig faktor för att kunna hålla nere hyrorna är enligt KFAB det statliga investeringsbidrag, som bolaget räknar med att få. Bidrag lämnas för lägenheter under 70 kvadratmeter.

Det nya huset är tänkt att byggas där det i dag finns boendeparkeringar. För att tillgodose behovet av parkeringsplatser, kommer ett antal nya sådana att skapas i närheten.

Innan KFAB kan gå vidare med sina byggplaner måste ägaren, det vill säga Katrineholms kommun, ge sitt godkännande. Ärendet ska tas upp på kommunfullmäktige i höst.

Därefter ska bygget upphandlas. Om allt går som planerat, kan huset vara klart för inflyttning 2019.

Kvarteret Pantern

KFAB håller på att bygg ett ungdomsboende i kvarteret.

I kvarteret finns också ett äldreboende samt bostadshus.

Befintliga byggnader är byggda mellan 1910- och 1980-talet.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KFABKatrineholmBostadsmarknaden
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka