Från och med nästa höst ska stadsbussarna i Katrineholm köras på el. Foto:

Katrineholm får elbussar nästa år

Katrineholm

Nästa år börjar elbussar rulla på Katrineholms gator. Det blir följden av de nya, hårdare miljökrav som Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har ställt i samband med upphandlingen av trafiken.

I början av maj stod det klart att Nobina kommer att driva busstrafiken i västra och södra Sörmland under de närmaste tio åren. Företaget vann den upphandling, som Sörmlands kollektivtrafikmyndighet genomfört.

Nobina vann upphandlingen i konkurens med åtta andra bolag. I mitten av maj kunde avtalen slutligen skrivas på, då ingen överklagat upphandlingen.

"Vi har utvärderat anbuden i två spår, pris och kvalitet. Nobina Sverige har dels lagt de lägsta anbuden, dels lämnat en kvalitetsbeskrivning som vi bedömer säkerställer en bra leveranskvalitet under hela avtalsperioden", meddelade Åsa Bjerke, ansvarig för upphandlingen på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, i ett pressmeddelande då.

De nya avtalen, som börjar gälla i augusti nästa år, innebär nya och modernare fordon. Bland annat ska det finnas wifi på alla bussar, enligt kollektivtrafikmyndigheten.

En annan nyhet för stadstrafiken i Katrineholm är att bussarna ska vara eldrivna. Några uttryckliga krav på att det måste vara så ställdes inte i upphandlingen, men de hårda utsläppskraven gör att det i praktiken bara är elbussar som kan komma i fråga, förklarar Åsa Bjerke.

– Vi har kravställt utsläppsnivåer så att det i praktiken blir elbussar. Varför vi valt att inte ha krav på el, är att i fall det kommer något ännu bättre, så ska man kunna använda sig av det, säger Åsa Bjerke.

Även stadstrafiken i Nyköping och Flen kommer att köras med elbussar. För Katrineholms del innebär det att fyra elbussar tas i trafik; i Nyköping ska mellan 16 och 18 sådana nya bussar anskaffas.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlands kollektivtrafikmyndighetKatrineholmBussMiljö
Relaterat