Foto:

Karsudden måste ändra rutiner efter granskning

Katrineholm

Karsuddens sjukhus måste ändra vissa av sina rutiner efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat verksamheten där.

Patienter på Karsuddens sjukhus har känt sig tvingade att lämna urinprov. Men de kan inte tvingas till detta. Därför måste sjukhuset nu se till så att informationen till patienterna ändras, så att det inte framstår som tvingande att lämna urinprov.

Det skriver Ivo i ett beslut efter en granskning av sjukhusets verksamhet.

Urinprov kan behövas som en del av vården av flera anledningar. En sådan kan vara att kontrollera att patienterna är drogfria. Drogfrihet är också en förutsättning för att få så kallade friförmåner. Men trots detta får man inte tvinga patienterna att lämna prov.

Ivo påpekar också flera andra saker, där sjukhuset måste ändra sig. I dag är patienternas möjlighet att använda sig av telefon begränsade. Patienterna får bara använda sjukhusets telefoner, men enligt Ivo borde sjukhuset se till så att tillgången till telefoner är bättre än i dag.

Ivo påpekar i sitt beslut också att patienter på sjukhuset riskerar att drabbas av en onödig inskränkning av möjligheten att använda sig av kommunikation via internet. Det gäller sådana patienter, som vårdas på an avdelning med hög säkerhetsklass, trots att de inte har behov av detta, utan borde vara på en avdelning med lägre säkerhetsklass.

På Karsuddens sjukhus i Katrineholm vårdas framför allt patienter som dömts till vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVOKarsuddens sjukhusKatrineholm
Relaterat