Foto:

#kandulova: Frågan till politikerna – kommer andelen utbildade lärare öka?

Sörmland

Skolan är en het fråga inför valet i hela landet, så även i Katrineholm. En knäckfråga är hur läraryrket kan göras mer attraktivt. På valsajten #kandulova ställdes frågan "Kan du lova att andelen utbildade lärare ökar?" Så här svarar partierna:

Miljöpartiet

JA

Det råder stor brist på behöriga lärare. Sedan Miljöpartiet tillträdde i regeringen har dock mycket gjorts. 65 000 legitimerade lärare har fått höjda löner. Idag kan tre av fyra lärare rekommendera sitt yrke. Men det räcker inte. Fler åtgärder måste till bland annat för att göra läraryrket mer attraktivt. Ett förslag handlar om lön under utbildningen. Miljöpartiet föreslår att det ska vara möjligt för lärarstudenter att jobba halvtid i skolan under sin utbildning och få full lön.

Nicklas Adamsson, kandidat till kommunfullmäktige

Foto:

Liberalerna

NEJ

Att rekrytera (och behålla) legitimerade lärare till Katrineholm är en mycket stor utmaning då det är enorm brist i hela Sverige. Vi Liberaler vill attrahera lärare genom att se till att våra lärare får ägna större del av sin tid/energi till undervisningen och låta andra yrkesgrupper ta hand om till exempel mentorskap, rastvakteri, administration, föräldrakontakt med mera. På så sätt vill vi öka andelen behöriga/legitimerade lärare i Katrineholms skolor.

Jesper Ek, ledamot i kommunfullmäktige

Foto:

Sverigedemokraterna

JA

Först måste lärarnas status höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen.

Mica Vemic, gruppledare

Foto:

Kristdemokraterna

JA

Katrineholms kommun är i en situation där det kommer behövas 1000 nya medarbetare på 3 år inom skola, vård och omsorg. Det ställer mycket höga krav på arbetsgivaren (politiska majoriteten). Vi är beredda att förändra situationen för andelen utbildade lärare. Utbildade lärare måste få rätt betalt utifrån sin kompetens och långa utbildning. Arbetsmiljön och chefer är ibland helt avgörande. Genom styrning och ledning och att värdera även fria alternativ som Kunskapsskolan är framgång för kommunen.

Joha Frondelius, gruppledare

Foto:

Moderaterna

NEJ

Tyvärr kan vi inte lova att alla lärare är utbildade och har behörighet. Vi vill att lärarna får mer tid för eleverna och hjälp med exempelvis dokumentation. Det finns också lärare utan behörighet som gör ett lika eller bättre jobb som de behöriga.

Lars Härnström, gruppledare

Foto:

Socialdemokraterna

NEJ

Det är oerhört svårt att lova det eftersom det råder brist på lärare i Sverige. Däremot kan vi lova att vi i Katrineholm ska göra allt för att vara attraktiva i konkurrensen om lärare. Nationellt ökar vi även insatserna för att få fler människor att utbilda sig till lärare.

Fredrik Olovsson, ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun

Foto:

Vänsterpartiet

NEJ

Svårt att lova… det beror helt och hållet på om vi lyckas rekrytera behöriga lärare. Det råder brist på legitimerade lärare. Däremot är det naturligtvis vår ambition. Vi anser också att löneförhöjningar skall komma alla lärare till del, inte bara några få.

Tony Rosendahl, gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Foto:

Centerpartiet

NEJ

Målet måste vara att det ska vara utbildade lärare i våra skolor för att eleverna ska få de allra bästa möjligheterna att hitta vägen till kunskap. Tyvärr är det brist på lärare, så det är inte säkert att målet går att uppnå, Det är också viktigt att få de lärare som finns idag att stanna kvar.

Inger Fredriksson, gruppledare

Foto:

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ämne/Val2018skola och utbildning
Relaterat