Tony Karlsson, ordförande på IF Metall verkstadsklubben på SKF, upplever att man pratar mer om sexuella trakasserier och kränkningar efter #metoo.

Kamp mot sexuella trakasserier går vidare

Katrineholm

I spåren av #metoo tror Tony Karlsson, ordförande på IF Metall verkstadsklubben på SKF att det har blivit lättare att anmäla sexuella trakasserier.

— Det känns som om vi har fått ett bättre klimat, säger han.

Under hösten fick kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier och kränkningar under #metoo en enorm spridning. Kampanjen som började i sociala medier växte så småningom till en stor rörelse.

Men vad hände sedan?

I november gick IF Metall ut med en enkät till sina medlemmar för att kartlägga hur utbrett problemet är på arbetsplatserna. Undersökningen visar att var tredje kvinna bland IF Metalls medlemmar säger sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser det senaste året.

Tony Karlsson upplever att man pratar mer om sexuella trakasserier och kränkningar efter #metoo. Men han tror också att det beror på att företaget har satsat på en jämställdhetsutbildning för alla förtroendevalda.

Senare i vår kommer även förbundet att ringa runt till alla klubbar och bland annat undersöka beredskapen för att hantera sexuella trakasserier.

Hur agerar ni om det förekommer?

— Då görs en utredning på personalavdelningen. Sedan pratar man med alla inblandade och ytterst kan det leda till uppsägning, säger Tony Karlsson.

Han tror att sexuella trakasserier och kränkningar förkommer på många arbetsplatser, så även på SKF.

— Visst finns det, men jag uppfattar att det finns i en väldigt liten omfattning och att företaget tar tag i det väldigt bra.

Undersökningen bland IF Metalls medlemmar gjordes genom 1700 webbintervjuer. Svarsfrekvensen var 57 procent.

Av de som anmält sexuella trakasserier på sina arbetsplatser uppger få att det ledde till några konsekvenser. Två av tre IF Metall-medlemmar säger också att företaget de jobbar på inte har någon policy mot sexuella trakasserier eller att de inte känner till att det finns någon sådan policy.

Manifestationer

På söndag anordnar lokala #metoogrupper tysta manifestationer med fackeltåg på en rad platser runtom i landet.

I Sörmland arrangeras manifestationer i bland annat Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred för att uppmärksamma metoorörelsen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholmmetoo
Relaterat