Matte- och idrottsläraren Kristin Nilsson från Julita skola får årets kvalitetspris av kommunen. Foto:

Julitaläraren Kristin Nilsson får kommunpris

JULITA

Matte- och idrottsläraren Kristin Nilsson på Julita skola får årets kvalitetspris av kommunen. Hon får det bland annat för sina insatser i matematik.

Kristin Nilsson säger att hon blev förvånad och glad när hon under tisdagseftermiddagen fick reda på att hon tilldelas priset på 10 000 kronor. I nomineringen framkommer det att hon har "haft framgångsrika pedagogiska insatser inom matematik och en god tydlighet gentemot elever och vårdnadshavare när det kommer till kunskapsmålen". Själv säger hon också att en nyckel bakom framgången är att bygga relationer mellan eleverna.

– Man måste börja med hur man är mot varandra och skapa trygghet. Då når man resultat kunskapsmässigt. Jag har också fördelen att ha idrott och då kan jag använda den till att göra samarbets- och värderingsövningar. Man måste också hitta glädjen till matematiken och bygga på det eleverna är. Vi jobbar mycket med att visa på framgångarna. På så vis kan eleverna se sin utveckling, säger hon.

Kristin Nilsson menar också att genomgångar är viktigt i lärandet. Till hjälp har eleverna egna små whiteboards de kan skriva på.

– När vi kommer till ett nytt kapitel och har en genomgång får de skriva svaret på tavlorna och sedan visa för mig. Då är det bara jag som ser svaret och kan se vilka som fattat på en gång och vilka som behöver mer hjälp utan att det blir utpekande för eleven.

På skolan arbetar de med en matematik-app till skolans läsplattor som kombineras med de vanliga läroböckerna. Något Kristin Nilsson menar är ytterligare en del i framgången.

– Men vi spelar också mycket schack på skolan och har varit med i schackfyran i många år. Genom det lär de sig mycket strategi.

Kristin Nilsson fortsätter med att det är viktigt att blanda ihop teori och praktik för att göra matematiken mer lättbegriplig.

– Vi kan till exempel ha utematte. Sexorna fick vara ute och jobba med tid. Då fick de springa och ta tid på varandra för att uppskatta hur lång tid en sträcka tog.

När Kuriren pratar med Kristin Nilsson har hon fortfarande inte bestämt till vad pengarna ska gå. Men hon funderar på att bjuda in en föreläsare som ska ha en workshop med eleverna.

– Jag har varit i kontakt med Maria Dufva som föreläser och jobbar mycket med nätet och ungdomar. Henne är jag lite sugen på att bjuda in för att ha en workshop med elever, lärare och föräldrar.

Läs mer om dessa ämnen

JulitaJulita skolaskola och utbildning