Ivo fann inga brister på Änglagården

Valla

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat behandlingshemmet Änglagården i Valla efter en anmälan. Inspektionen fann inga brister.

Det var efter ett klagomål mot Änglagården, som Ivo granskade verksamheten. Enligt klagomålet fanns det ingen sjuksköterska i tjänst under en vecka i januari 2018. Det hävdades också att medicin till patienterna gjorts i ordning av verksamhetschefen, trots att denne saknar medicinsk utbildning.

Men Ivos granskning fann inga belägg för dessa missförhållanden. Sjuksköterska fanns i tjänst och har också gjort i ordning medicinen.

Däremot skriver sjuksköterskorna i ett yttrande, att personalen inte känt till vem som varit ansvarig sjuksköterska under den aktuella perioden. Informationen om detta behöver förbättras, anser sjuksköterskorna.

Änglagårdens behandlingshem har varit i fokus i medierapporteringen både i Katrineholms-Kuriren och i Sveriges radio Sörmland på senare tid, efter uppgifter om brister i såväl omvårdnaden som arbetsmiljön.

Läs mer om dessa ämnen

IVOValla