Förvaltningsrätten gav kommunen bakläxa i ett skolskjutsärende. Men om familjen nu beviljas skolskjuts återstår att se. Foto:

Inget ja till skolskjuts efter dom

Katrineholm

Trots att förvaltningsrätten upphävt kommunens beslut, är det inte säkert att familjen som överklagat får rätt till skolskjuts, enligt bildningsförvaltningen.

Tidningen har tidigare berättat om ärendet, som handlar om en familj med delad vårdnad om sonen, där mamman bor i Katrineholm, men sonen går i skolan en kransort, där även pappan bor. Kommunen nekade sonen skolskjuts med hänvisning till att han är folkbokförd hos mamman i Katrineholm och inte går i den skola i stan, som han blivit anvisad.

Mamman överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som upphävde det. Rätten skriver i domen att kommunen ska erbjuda skolskjuts, om det kan ske utan ytterligare organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen jämfört med om sonen gått i anvisad skola. Mamman har argumenterat för att sonen skulle ha rätt till skolskjuts även om han gått i den av kommunen anvisade skolan, eftersom han då varannan vecka behöver åka buss från pappan i kransorten till skolan i Katrineholm.

Men rättens beslut innebär inte automatiskt att kommunen nu måste bevilja skolskjuts. Det understryker Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef på kommunen bildningsförvaltning. Kommunen måste nu fatta ett nytt beslut utifrån hela den relevanta lagtexten. "Det kan alltså leda till att beslutet ändras men också att det blir avslag med förtydligad motivering", skriver Rüdeberg i ett mejl till tidningen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmSkola
Relaterat