Göran Dahlström (S) och Anneli Bengtsson (S). Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm respektive Vingåker. Foto:

Inget behov att öka befolkningen i Vingåker

KATRINEHOLM/VINGÅKER

I Katrineholm vill man växa så det knakar. 40 000 invånare inom 12 år är ett uttalat mål. I Vingåker lägger man sig i stället på en "svensk lagomnivå".

På femtio år har Katrineholms invånarantal ökat med sex procent, från 32 385 1968 till 34 425 förra året. Samtidigt har Vingåker minskat med lika mycket i procent, från 9702 till 9132 under samma tidsperiod. För Katrineholm innebär det att man måste växa med 6 000 invånare de närmsta 12 åren för att nå målet på 40 000 invånare 2030.

– Om vi kommer att nå det kan jag naturligtvis inte utlova men vi jobbar hela tiden det, säger Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande.

På tisdagen kunde Kuriren rapportera om att Amazon data services utvidgar sin verksamhet i Katrineholm genom ett markköp. Göran Dahlström menar att den typen av företagsetableringar är väldigt viktiga för att öka invånarantalet.

– Det gör att fler företag kommer in. Vi vill också ha in fler företag som kräver högre utbildning. För vi vill gärna ha tillbaka de killar och tjejer som utbildar sig på högskolor och universitet så att de kan komma tillbaka hit och bilda familj.

Göran Dahlström säger också att bostadsbyggandet krävs för att nå målet. Han menar att målet med befolkningsökningen är viktigt för att klara olika utmaningar kommunen står inför.

– Då måste man vara flera och 40 000 är ett bra mål för att vara bärkraftig och klara alla de uppgifter som finns runtom i skolor, förskolor och allt annat.

I Vingåker har man inte något liknande konkret mål om att växa. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) menar att man ser sig som en landsbygdskommun och därmed har vissa begränsningar.

– Vi har en möjlighet att vara en kommun med 10 000 invånare och ska inte vara större än vi klarar av. Det kostar att växa och i ena stunden kan vi vara många och i andra få. Då får vi lägga oss på en svensk lagom mellannivå.

Hon menar att en befolkningsökning inte bara innebär att det kommer in mer pengar till kommunen. Det innebär även att olika kostnader och satsningar måste göras.

– Det ser vi här i och med att vi måste bygga nya förskolor, att vi har dåligt med lägenheter och sådant. Det är både upp- och nedsidor.

Anneli Bengtsson säger att man vill att Vingåker växer, men lagom mycket.

– Vi ska ha möjligheten att möta upp våra invånare och det är viktigt att vi inte bara vill ha nya invånare, utan är rädda om de vi har. Att de stannar kvar, för om de gör det har vi en potential att växa med 400 personer om året.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Vingåkers kommunKatrineholms kommunGöran DahlströmKatrineholm
Relaterat