Ingen överprövning efter Prestos ansökan i rätten

Katrineholm

Anbudet från Presto brandsäkerhet AB förkastades redan innan utvärderingen. Presto har ansökt om en överprövning men förvaltningsrätten avslår ansökan.

Region Gotland har nyligen genomfört en upphandling av brandsläckarservice. Presto brandsäkerhet AB i Katrineholm var en av dem som lämnade in anbud. Kontraktet gick dock till en annan leverantör.

Presto har ansökt om överprövning och yrkat på att upphandlingen ska rättas eller göras om eftersom samtliga anbud, utom det från sittande leverantör, har blivit förkastade för att bilagor saknades.

Region Gotland anser dock inte att upphandlingsdokumenten är otydliga. Enligt dem framgår både i förfrågningsunderlaget och i svarsbilagan att prislista och rutinbeskrivning ska ingå.

Enligt Region Gotland hade Presto heller inte vunnit upphandlingen även om alla anbud hade godkänts.

Förvaltningsrätten anser inte att Region Gotland, mot bakgrund av vad Presto framfört, har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningsrätten konstaterar att det inte heller i sig är ett brott mot LOU att endast ett anbud kvarstår i utvärderingsfasen av en upphandling.

Förvaltningsrätten menar att eftersom Presto inte har visat att upphandlingen strider mot LOU eller att bolaget lidit eller riskerat att lida skada saknas grund för rätten att ingripa. Ansökan ska därför avslås.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmNävertorp
Relaterat