Hörde tv-ljud där ingen tv fanns

Katrineholm

Nästa år försvinner avgiften för tv-innehav och ersätts av en skatt. Men enligt tidningen Hem & Hyra kan hushåll utan tv i bland annat Katrineholm ha fått felaktiga straffavgifter från två nitiska – kanske övernitiska – kontrollanter.

I april skrev Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra om hur Radiotjänsts kontrollanter arbetat. I granskningen sticker två kontrollanter ut, som rapporterat att de hört tv-apparater genom stängda lägenhetsdörrar, även där ingen tv funnits. Kontrollanterna har letat efter hushåll som inte betalt tv-avgiften i Värmland, Dalarna, och Västmanland, men även i Katrineholm.

Hem & Hyra skriver att kontrollanterna arbetar mot provision: ju fler tv-avgifter, desto bättre inkomster. En korrekt avgift ger kontrollanten 173 kronor. Kontrollanterna går ofta i områden med stor in- och utflyttning och besöker hushåll som inte betalar avgiften. När de ringer på dörrar öppnar de flesta och de som har tv erkänner det oftast vid dörren.

Tidningen har begärt ut de två utpekade kontrollanternas rapporter och har där sett att de ofta skrivit i sina rapporter att de hört tv-apparater genom stängda ytterdörrar. De två har skickat in flera hundra fler ärenden till uppdragsgivaren än andra kontrollanter.

Hem & Hyras reporter har pratat med många av dem, som fått straffavgifter av de två kontrollanterna. Flera säger att de inte har tv, att de inte medgett tv-innehav, eller att de inte var hemma eller hade tv:n påslagen när de två kontrollanterna ändå hört tv-apparater. De ska också ha fått veta att kontrollanterna haft pejling-utrustning, trots att sådan inte används. Flera har betalat avgiften trots att de inte har tv, eftersom de blivit rädda. Reportern har också tagit hjälp av en konsult, för att se om det går att höra tv-ljud genom dörrar. Det kan gå, enligt konsulten, om ljudet är högt, det är tyst i trappuppgången och tv:n är placerad så att ljudet når ut.

Artikeln i Hem & Hyra fick moderate riksdagsmannen Lars Beckman att ställa en fråga till kulturminister Alice Bah Kuhnke, där han ville veta vilka åtgärder hon tänkte vidta, med anledning av uppgifterna.

Bah Kuhnke har svarat, att Radiotjänst i Kiruna själva avgör hur kontrollen ska utformas, men att personer som ansett sig drabbade av felaktiga avgifter bör begära omprövning av besluten. Hon konstaterar att dagens system försvinner och ersätts av en skatt.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

HyresgästföreningenRadiotjänstKatrineholmTvhyreslägenhet
Relaterat