Anneli Hedberg (S) Foto:

Handikappråd blir funktionsrättsråd

Katrineholm

Det kommunala handikapprådet i Katrineholm har bytt namn och heter numera funktionsrättsrådet. Namnbytet följer i spåren av att Handikappförbunden har gjort ett liknande namnbyte till Funktionsrätt Sverige.

Den 18 maj bytte Handikappförbunden – en organisation som samlar en lång rad funktionshinderorganisationer – till Funktionsrätt Sverige.

Genom namnbytet vill man introducera det nya begreppet funktionsrätt, som fokuserar på människors rättigheter att fungera i olika situationer oavsett funktionshinder. Begreppet är avsett att komplettera de redan brukliga orden funktionsnedsättning och funktionshinder, förklarar organisationen på sin hemsida.

Det kommunala handikapprådet i Katrineholm har efter en tids diskussioner beslutat att gå samma väg, skriver kommunen på sin hemsida. I början av juni beslutade därför folkhälsoutskottet att handikapprådet ska heta Funktionsrättsrådet Katrineholm.

– Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder med en ny dimension. Funktionsrätt handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttar från hinder, tillgänglighet till mänskliga rättigheter. Namnbytet ligger helt rätt i tiden, säger Anneli Hedberg (S) ordförande i folkhälsoutskottet och Funktionsrättsrådet Katrineholm i ett uttalande som kommunen har publicerat.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunAnneli Hedberg (S)KatrineholmKommunalpolitik
Relaterat